Стих Ольги Арефьевой «Девчонка и Луна» в переводе на польский от Леха Кочывонса (Lech Koczywas)

Одна из самых интересных творческих фигур в современной России, певица, поэт, писатель, разносторонний талантливый человек Ольга Арефьева, однажды прочитала книгу стихов Уильяма Батлера Йейтса, которая оставила след в ее творчестве.

Девчонка и Луна

Dziewczyna i Księżyc

Моя девчонка пела мне
И ветер вторил ей —
О рыбе на глубоком дне,
Про птиц среди ветвей.
А я молчал, не отвечал,
Я думал о луне.
Moja dziewczyna śpiewała mi,
A wiatr do wtóru wiał.
O rybie na głębokim dnie,
O ptakach wiosennego dnia.
A ja milczałem, nie śpiewałem
I o Księżycu wciąż myślałem.
Тогда она взялась за гриф
И тронула струну,
Мне про любовь сплела мотив
И смертную войну.
А я сидел, глаза закрыв,
Я думал про луну.
I wtedy ona wzięła gryf,
Trąciła strunę, zaśpiewała
Miłości motyw i strasznej wojny,
A ja siedziałem, nie widziałem
I o Księżycu wciąż myślałem.
Она запела мне про рай,
И про глубокий ад,
И про неведомый мне край,
Где мертвые молчат.
А я молчал, был мой стакан
Отравлен и почат.
Ona śpiewała mi o raju,
Ogniu piekielnym i nieznanym kraju,
A ja milczałem, bo mój kielich wina,
Jadem otruty napoczęty stoi.
Она сказала мне: молчун,
Ты черствый человек.
Я забираю многострун
И тон звенящих дек,
Лежи один во свете лун —
Я ухожу навек.
I powiedziała:Jakżeś niewzruszony,
O sercu twardym jak z kamienia,
Zabieram wielostrunność
I ton dźwięczących dek,
Leż więc samotnie w świecie Moon,
Odchodzę dalej niż na wiek.
И повернулась чтоб шагнуть —
И вдруг тягучий свет
Отбросил на девичью грудь
Волшебный силуэт.
Я понял — то Луна была
Со мной, но больше нет.
I odwróciła się do skoku,
Wtem światło na dziewiczym ciele,
Sylwetkę cudną nagle pokazało,
Księżyc to był,
Lecz już ze mną nie jest.
И я бежал за ней как зверь
По следу свежих ран,
Мой пот горчил, дымилась тень,
Я был дурманом пьян.
Она исчезла — и теперь
Луну закрыл туман.
Jak zwierz pobiegłem za nią w ślad,
Po znakach świeżej rany,
A pot mój gorzkniał, dymił cień
Od odurzenia pijany.
I tylko Księżyc schował się
we mgłę gęstą zakutany.
С тех пор брожу среди ветвей
И на холодном дне,
В аду глубоком, и в раю,
В любви или войне,
Пою свой мёртвый мадригал
Луне, луне, луне.
I od tej pory brodzę sam,
Na zimnym dnie i pośród liści,
W otchłani, w raju,
W miłości, na wojnie,
Madrygał martwy śpiewam tu:
The Moon, the Moon, the Moon…

Лех Кочывонс