Одностишия Ольги Арефьевой и их переводы на польский от Леха Кочывонса (Lech Koczywas)

О, не пиши так много одностиший! О, nie pisz tak dużo jednowierszy!
Уж если изменять — так сразу многим! Jeśli zdradzać — to od razu wielu!
Мы невостребованы. Но и непродажны! Nas nikt nie chce, ale też nie kupi!
О, нервный тик! Иль всё же подмигнула?! Nerwowy tik, czy puściłaś oczko?
Со мною — ей? Ну, это не измена! Ona — ze mną? Przecież to nie zdrada!
«Уйди, противный» — понимал буквально… «Spadaj, niedobry» — zrozumiał doslownie…
«Пять лет без секса» — не медаль, а орден! «Pięć lat bez seksu» — to nie medal a zakon!
Люблю вас. Просто в очень редкой форме! Kocham panią. W rzadkim znaczeniu tego slowa.
Как жалко, что пунктиры столь дискретны! Jaka szkoda, że kropkowane linie sa tak dyskretne!
Куда скромней уж? Вертолёт оставил… Czy można już skromniej?Helikoptera z sobą nie wziął…
Мы — глубоко поверхностные люди! Jesteśmy ludźmi głeboko powierzchownymi!
О, поднимись с колен! Держать устала. Podnieś się z kolan! Zmęczyłam się trzymać ciebie.
Проснулась снова в том же самом теле… Obudziłam sę znowu w tej samej powłoce…
Укачивал меня ты слишком резко… Zbyt mocno mnie bujałeś…
Есть что-то фрейдистское в слове «люблю»… Jest coś freudowskiego w słowie «kocham»…
Уже твой психоаналитик в дурке… Twój psychoanalityk już zgłupiał…
Ты слишком уж умна для поэтессы! Zbyt jesteś mądra, jak na poetessę!
Ты что, не рад мне, милый? А придётся. Nie cieszysz się, że mnie widzisz, kochanie?A bedziesz musiał.
Люблю Вас, и не только ради дела… Kocham panią, i nie tylko dla dobra sprawy…
Мадам, Ваш муж мне снова изменяет! Madam, pani mąż znowu mnie zdradza!
Сморкаясь в штору, отставлял мизинчик… Smarkając w firankę, pozostawiał palec…
Готов на всё? Так вынеси же мусор! Jesteś gotowy na wszystko? W takim razie wynieś śmieci!
«Гоп» не кричал — так, молча перепрыгнул. Nie krzyczał «hop», w milczeniu przeskoczył.
Скажите, девушка… А впрочем, лучше молча. Powiedz, koleżanko…Najlepiej bez słowa.
Ты гнусный пидор! — Нет, я сладкий пупсик! Ty zgniły pomidorze! — Nie, słodka pomarańczko!
Я не вуайерист! Я здесь шпионю… Nie jestem podglądaczem! Ja tutaj szpieguję…
На дне рождения поверхность смерти видно… W dzień urodzin widać powierzchnię śmierci…
Из вредности на красный свет не ходит! Zlośliwy, nie przechodzi na czerwonym świetle!

Лех Кочывонс